2 min read

Digitalisering mkb: waarom investeren juíst nu verstandig is

Digitalisering mkb: waarom investeren juíst nu verstandig is

Maar liefst één derde van de mkb-ondernemers heeft de afgelopen twee jaar onvoldoende geïnvesteerd in digitalisering. Het komende jaar investeren ondernemers naar verwachting nóg minder in digitalisatie, bleek uit onderzoek door October.

De belangrijkste redenen? De verwachte recessie en een tekort aan personeel. Dat terwijl het kabinet onlangs de ambitie uitsprak om de digitalisering van het mkb te versnellen. "Digitalisering is een drijvende kracht achter onze toekomstige banen en inkomsten", motiveerde minister Adriaansens. Zien de ondernemers die toegevoegde waarde zelf ook, of is het voor hen voornamelijk een (te) grote kostenpost?

Mkb huiverig voor investeringen

Slechts 27 procent van de ondernemers verwacht het komende jaar te investeren in digitalisering, blijkt uit de enquête van October onder ruim vijfhonderd mkb'ers. “De koopkracht en het consumentenvertrouwen nemen af. Daarnaast zijn energieprijzen enorm gestegen, waardoor de marges steeds kleiner worden. Tel daar de lopende belastingschulden bij op, en je begrijpt waarom het mkb huiverig is”, zegt Luuc Mannaerts, CEO bij October Nederland.

Voor een derde van de ondernemers zijn te hoge kosten dan ook de belangrijkste reden om komend jaar niet te digitaliseren. Een andere reden die tevens door een derde van de mkb'ers wordt gegeven, is gebrek aan capaciteit. Zij zeggen te weinig mensen te hebben om te digitaliseren. Daarnaast weet de meerderheid van de mkb'ers nog niet precies hoe ze moeten profiteren van digitalisatie.

Toekomstbestendig of de boot missen

Dat terwijl zestig procent van het mkb digitalisering ziet als voorwaarde voor groei. Zij zijn overtuigd van de mogelijkheden en het geld dat het oplevert. "De toegevoegde waarde van investeren in digitalisatie heeft op termijn vaak een zeer positieve invloed op de omzet", aldus Mannaerts. Hij waarschuwt: "Doe je dit niet als kleine ondernemer, dan verlies je de grote concurrenten straks uit het oog."

"Wil je als ondernemer ook in de toekomst mee blijven doen in jouw branche? Investeer dan nu in digitalisering", klinkt eenzelfde geluid vanuit de Rabobank. Volgens de financiële instelling is digitalisering dé weg naar toekomstbestendige verdienmodellen. De voordelen van digitalisering voor het mkb verdelen zij in vier categorieën:

  1. Je kunt processen versnellen (en daarmee kosten besparen);
  2. Je kunt diensten verbeteren (dus omzet verhogen);
  3. Je kunt inzichten verkrijgen (oftewel betere beslissingen nemen);
  4. Je kunt data sneller delen (wat helpt bij transparantie en nieuwe verdienmodellen).

Stilstand is achteruitgang

Ook de Nederlandse overheid benadrukt het belang van digitalisering voor het mkb. “Digitalisering is samen met verduurzaming de drijvende kracht achter onze toekomstige banen en inkomsten. Daarom stelt het kabinet ambitieuze doelen. Nederland hoort nu bij de wereldtop, maar stilstand is achteruitgang", schreef Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken en Klimaat, in een brief aan de Tweede Kamer over de kabinetsstrategie Digitale Economie.

Daarin staat onder meer de ambitie om in 2030 bij de Europese top-3 te behoren wat betreft de toepassing van digitale technologieën door het mkb. Dat betekent dat 95% van het Nederlandse mkb tenminste een basisniveau van digitalisering toepast ten opzichte van 75% nu.

Investeren in digitalisering met weinig geld

Kortom, het is heel verstandig om als mkb-ondernemer te investeren in digitalisering. Doe je dat niet, dan mis je de boot. Mocht het kostenaspect voor jou de belangrijkste reden zijn om hier niet mee aan de slag te gaan, weet dan dat je ook met bescheiden bedragen al heel ver kunt komen. Je hoeft echt geen enorme sommen te investeren om het verschil te maken. 

Neem bijvoorbeeld de verwerking van facturen, contracten, declaraties en inkopen. Het automatiseren hiervan levert je hartstikke veel op. Denk aan kostenbesparing, tijdwinst, gemak en risicovermindering, bijvoorbeeld doordat alle inkopen vooraf goedgekeurd worden en niet langer achteraf verrassend zijn. 

Meer weten over de voordelen van het automatiseren van administratieve werklasten?

E1_tijdswinst

Download infographic

 

Veel voor weinig

Het automatiseren van deze documentverwerking levert je veel op, maar hoeft helemaal niet veel te kosten. Easy1 heeft verschillende abonnementsvormen die passen bij de grootte van jouw organisatie én portemonnee!

En als je voor het einde van 2022 een account aanmaakt, dan profiteer je de eerste drie maanden van het Kickstart-abonnement voor de investering van maar liefst ... nul euro. Helemaal gratis dus! Zonder verborgen kosten, want je wordt vanzelf teruggezet naar de Freemium-versie. 

Probeer het gratis

 Of lees meer over automatisering van je administratie

Inzichten in budgetbeheersing voor het MKB

Budgetbeheersing speelt een essentiële rol in het succes en de financiële gezondheid van MKB-bedrijven. Het neemt een centrale positie in niet alleen...

Read More
De uitdagingen van automatiseren van factuurverwerking voor het kleinbedrijf

De uitdagingen van automatiseren van factuurverwerking voor het kleinbedrijf

Met voortdurend evoluerende technologieën, blijft automatisering een belangrijk thema voor veel organisaties en wordt digitalisering zelfs als...

Read More

Wat is kostenanalyse?

Kostenanalyse is een cruciaal onderdeel van financieel management, vooral binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Read More