Privacy statement

www.easy-1.com is een website van Easy Systems B.V.
Easy Systems is onderdeel van 4CEE.

Ons bedrijfsadres is: Oortlaan 2, 6716 WD Ede.
Ons algemene email adres is info@easysystems.nl.
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 09160948.

Algemeen

4CEE is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. De integriteit van uw persoonsgegevens is van vitaal belang voor 4CEE en zijn groep dochterondernemingen, en daarom verwelkomen wij de extra transparantie en bescherming van uw persoonsgegevens
die de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) vereist.

We schetsen welke soorten persoonlijke gegevens we van u verzamelen, waarom, en wat er gebeurt met uw gegevens, terwijl u aan onze zorg bent toevertrouwd. We leggen ook uit wat uw rechten zijn onder de AVG en geven u contactgegevens voor het geval u vragen of verzoeken over uw gegevens hebt.

Wat betreft bewaartermijnen slaan we persoonlijke gegevens slechts op zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden van deze privacyverklaring, tenzij een langere
bewaartermijn vereist is om legitieme redenen, vereist door de wet of als noodzakelijk om een wettelijke vordering te rechtvaardigen of te verdedigen.

Als u toestemming geeft voor het gebruik van uw gegevens, kunt u deze toestemming op elk
gewenst moment intrekken en zullen wij stoppen met het gebruik van uw gegevens. Uw intrekking van toestemmingsrechten en de specifieke bewaartermijnen worden aan u verstrekt in de informatie waar we eerst uw persoonlijke gegevens hebben verzameld.

Gegevens websitebezoek

Net als de meeste bedrijven verzamelt ook 4CEE niet-persoonlijke (anonieme) informatie, zoals het type webbrowser, de taalvoorkeuren, de oorsprong website en de datum en tijd van het websitebezoek. 4CEE doet dit om de gebruikspatronen beter te begrijpen en waar nodig haar website te optimaliseren.

Gebruik persoonlijke gegevens

Het kan voorkomen dat 4CEE u om enkele gegevens vraagt. Dit gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als u een (betaalde) dienst wenst te activeren, zal 4CEE u om gegevens vragen zoals bedrijfsnaam, telefoonnummer, (e-mail)adres, inschrijfnummer handelsregister, et cetera. Deze gegevens zijn voor 4CEE noodzakelijk om uw verzoek of bestelling te kunnen verwerken.

4CEE deelt de database waarin uw gegevens worden opgeslagen met haar dochterbedrijven
Coforce bv, Diesis bv, Easy Systems bv, ICreative bv en Stiply bv. Deze bedrijven maken allen gebruik van dezelfde beveiligingsmaatregelen die 4CEE hanteert en werken ook in overeenstemming met de AVG.

Deze gegevens worden niet door de diverse dochterbedrijven voor marketing- en
promotionele doeleinden gebruikt. Als u zich bijvoorbeeld ingeschreven heeft voor een
nieuwsbrief van Stiply, ontvangt u geen mailings van de overige dochterbedrijven uit de groep, tenzij u zich hier specifiek voor aangemeld heeft (zie ook “E-mail opt-in”).

Verstrekking aan derden

4CEE spant zich naar beste vermogen in om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, voorkeuren en andere informatie die via haar website wordt verzameld te beschermen. 4CEE heeft daartoe substantiële investeringen gedaan in haar server, database, back-up en ‘firewall’ technologie.

Persoonsgegevens die u aan 4CEE verstrekt, worden op zorgvuldige wijze door 4CEE
verwerkt en beveiligd. 4CEE zal deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden beschikbaar stellen, tenzij 4CEE daartoe verplicht is op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via Info@4cee.com. Om misbruik te voorkomen kan 4CEE u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.

4CEE bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookiebeleid

Op de diverse websites van 4CEE gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

4CEE maakt gebruik van directe en indirecte cookies, ook wel first- en third-party cookies
genoemd.

First party cookies

Functionele en technische cookies
Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de websites van 4CEE te laten functioneren, om in te loggen (in het geval van het partnerportaal) of een account aan te maken en om fraude met uw account te detecteren. Functionele cookies onthouden uw voorkeuren.

Google Analytics (tracking cookies)
Via de diverse websites van 4CEE wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. 4CEE gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt anoniem vergaard. Google kan deze gebruiksinformatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 4CEE heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is
aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van
eventuele persoonsgegevens.

HubSpot
Hubspot is een softwaredienst die cookies gebruikt om informatie van onze websitegebruiker te kunnen achterhalen (analytische cookies). Deze zijn opgenomen in bijvoorbeeld elektronische communicatie, formulieren en downloads.

4CEE gebruikt deze informatie om trends te analyseren, gedrag van websitegebruikers te
volgen en om demografische gegevens over het gebruikersbestand als geheel te verzamelen. De persoonlijke informatie en het bijbehorende gedrag wordt pas opgeslagen wanneer u een formulier invult. Wij slaan deze gegevens op in een persoonlijke en beveiligde omgeving.
Hubspot leeft het Privacy Shield-raamwerk na (EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield
Frameworks) en transferd geen EU informatie naar landen die een minder adequaat beschermingsniveau hebben Deze afspraken staan in de SCC’s die opgesteld zijn met Hubspot. Tevens is er een verwerkersovereenkomst met Hubspot over het gebruik van de data.

Clarity
Clarity is een softwaredienst die cookies gebruikt om gebruikersgedrag op de website te kunnen volgen voor marketing doeleind. Deze software start met het volgen na het
accepteren van de cookie en vergaart informatie enkel op anonieme basis. Clarity verwerkt de informatie binnen Europa en heeft SCC’s. De verwerkersovereenkomst van Clarity is hier te lezen.

Heap 
Deze cookies verzamelen informatie over het gedrag van onze klanten in onze app / software. Dit doen we om te meten en te begrijpen hoe bezoekers onze software gebruiken. Dit omvat o.a. het volgen van gebruikersactiviteiten, inclusief bezochte pagina's en aangeklikte buttons of links. Hier vind je alle informatie m.b.t. privacy en data beveiliging. De verwerkersovereenkomst van Heap is hier te lezen.

Clickcease
Clickcease is een filterdienst die gekoppeld is aan Google Ads. Deze software volgt het
gedrag van een websitebezoeker. Het doel van deze software is om ‘foute’ en ‘goede’
bezoekers te scheiden. Er zijn condities in te stellen wanneer een website bezoeker als ‘fout’ wordt gemarkeerd. Deze filtering vindt na constatering plaats op IP adres en wordt verwerkt in Google Ads, ter voorkoming van het (ongewenst) zien van nieuwe advertentievertoningen. Clickcease verwerkt deze gegevens tijdelijk in de US op Azure servers en zitten in de overgang naar Europese servers van Azure. Voor de Azure servers zijn SCC’s afgesloten. Clickcease een Israëlisch bedrijf. Israël valt onder de landen met een adequaat veiligheidsniveau volgens de GDPR. Zie hier de verwerkersovereenkomst van Clickcease.

Third party cookies

Third party cookies worden gebruikt om het surfgedrag, geschiedenis en de
gebruikersvoorkeuren vast te leggen. U kunt daarbij denken aan het plaatsen van externe
advertenties door een advertentienetwerk, verzamelen van informatie voor het meten en
analyseren van bezoekersgedrag of de integratie van social media-kanalen en functies.

4CEE plaatst deze cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

Een aantal third-party cookies die worden gebruikt zijn:

  • Vidyard
  • Vimeo
  • Calendly
  • Webinargeek

Social Media

Op de websites van 4CEE zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken zoals LinkedIn, Twitter en Facebook. Enkele van deze buttons werken met stukjes code die van respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. 4CEE heeft daar geen invloed op. In de privacyverklaring van respectievelijk LinkedIn (welke regelmatig wijzigen) staat wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn stelt zich te houden aan de EU level of protection. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Alle informatie staat beschreven in de verwerkersovereenkomst van LinkedIn.

Afmelden voor cookies

Wilt u cookies inschakelen of uitschakelen – of uw instellingen wijzigen? Dit kan via de
instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of
Chrome).

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de
instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Deze verschillen per
browser. U kunt ervoor kiezen om in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren.

E-mail notificaties

Als klant van 4CEE bent u automatisch aangemeld voor het ontvangen van e-mail notificaties. 4CEE stuurt bijvoorbeeld e-mail notificaties als onderdeel van het registratieproces, als er documenten voor u beschikbaar zijn of als herinnering aan geplande activiteiten. 4CEE stuurt
ook nieuwsbrieven naar alle gebruikers om hen te informeren over nieuwe producten,
diensten of bijvoorbeeld software updates.

E-mail opt-in

Als bezoeker van een website van de 4CEE ontvangt u alleen e-mail notificaties als u zich
hier actief voor aangemeld heeft. Dit betekent dat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, dan wel dat u een specifiek document heeft gedownload en hierbij actief een vinkje heeft gezet bij de mogelijkheid om volgens een bepaald regelmaat informatieve e-mails van ons te ontvangen. Deze opt-in is altijd bedrijfsspecifiek.

E-mail opt-out

In iedere naar u verstuurde e-mail notificatie vindt u onderaan een “voorkeur beheren” link
(met uitzondering van de e-mail notificaties voor klanten die tijdens het registratieproces
worden verstuurd). Via deze link kunt u uw e-mailvoorkeuren beheren en zich aan- of
afmelden voor specifieke e-mail notificaties.

Aanpassingen aan het privacybeleid

4CEE heeft het recht om het privacybeleid, indien noodzakelijk geacht, aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig het privacybeleid van 4CEE te raadplegen.
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze websites toegang tot alle informatie die
wij van hen bijhouden en de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen
bijhouden, te corrigeren. Indien u dit wenst of op andere wijze wilt reageren op ons
privacybeleid, dan kunt u contact opnemen via info@4cee.com.

We vertrouwen erop, u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.