2 min read

Wat zijn betalingstermijnen?

Betalingstermijnen

Een grondige kennis van betalingstermijnen is cruciaal voor een gestroomlijnde financiële operatie binnen elke organisatie, met name voor het MKB. Deze pagina biedt een diepgaand inzicht in de betekenis van betalingstermijnen en de relevantie ervan voor financieel managers en medewerkers binnen het MKB.

Wat zijn betalingstermijnen?

Betalingstermijnen zijn afspraken tussen bedrijven en hun leveranciers of klanten over de periode waarbinnen een factuur voldaan moet worden. Deze termijnen kunnen variëren van onmiddellijke betaling bij levering tot aan netto 30, 60, of zelfs 90 dagen na factuurdatum. In de context van het MKB, waar cashflow een essentiële rol speelt, zijn deze termijnen niet alleen een kwestie van administratieve afspraken maar ook een strategisch element van financieel management. Het bepalen van de juiste betalingstermijnen kan de liquiditeit beïnvloeden, helpen bij het opbouwen van positieve zakelijke relaties en onderhandelingsmacht versterken.


De relevantie van betalingstermijnen voor het MKB

Voor het MKB zijn goed gedefinieerde betalingstermijnen van vitaal belang. Ze dragen bij aan een voorspelbare cashflow, wat voor kleinere bedrijven vaak het verschil kan betekenen tussen groei en stilstand, of zelfs faillissement. Financieel managers in het MKB moeten daarom nauwkeurig de betalingstermijnen afstemmen op zowel de operationele behoeften van het bedrijf als de marktcondities. Korte betalingstermijnen kunnen helpen bij het snel binnenhalen van geldmiddelen, maar kunnen de klantrelaties onder druk zetten, terwijl langere termijnen de klanttevredenheid kunnen verhogen, maar de cashflow in gevaar brengen.


Veelgestelde vragen over betalingstermijnen

Hoe beïnvloeden betalingstermijnen de cashflow van een MKB?

Betalingstermijnen hebben direct invloed op de cashflow. Kortere termijnen kunnen leiden tot snellere cash-inflows, maar kunnen klanten afschrikken als de termijnen te strikt zijn. Langere termijnen kunnen de klanttevredenheid bevorderen en mogelijk meer zakelijke kansen bieden, maar het kan ook leiden tot een lagere cashflow, wat riskant kan zijn voor het MKB met beperkte financiële reserves.


Wat zijn de best practices voor het MKB bij het instellen van betalingstermijnen?

Het MKB doet er goed aan om een balans te vinden tussen concurrerende betalingstermijnen en de eigen liquiditeitsbehoeften. Het is ook aan te raden om marktstandaarden te overwegen en waar mogelijk flexibiliteit te bieden aan betrouwbare klanten. Een duidelijk beleid voor betalingstermijnen en consequente opvolging kunnen helpen om misverstanden en late betalingen te voorkomen.


Kunnen betalingstermijnen onderhandelbaar zijn tussen MKB's en hun klanten?

Ja, betalingstermijnen kunnen en moeten soms onderhandeld worden. Dit kan afhangen van verschillende factoren zoals de relatie met de klant, de aard van de geleverde goederen of diensten, en de financiële positie van beide partijen.


Hoe kan een MKB het beste omgaan met laat betalende klanten?

Het MKB kan het beste proactieve maatregelen nemen zoals het sturen van herinneringen voordat de betalingstermijn verstrijkt, het aanbieden van verschillende betalingsmogelijkheden en het implementeren van late betalingskosten als afschrikwekkende maatregel. In sommige gevallen kan het ook nuttig zijn om een incassobureau in te schakelen of gebruik te maken van factoring services.


Is er wetgeving die de betalingstermijnen voor MKB's reguleert?

In veel jurisdicties bestaat er wetgeving die de maximale betalingstermijnen regelt om MKB's te beschermen tegen onredelijk lange wachttijden op betalingen. Het is belangrijk dat financieel managers zich bewust zijn van dergelijke wetgevingen om ervoor te zorgen dat hun betalingsvoorwaarden binnen de wettelijke kaders blijven.

Maaike_auteurshandtekening_blog 4cee-linkedin


Maaike
van Roomen

P2P specialist

Maaike is onze purchase to pay-goeroe, deskundig in alles wat met declaratieverwerking, contractbeheer, factuurverwerking en inkoopbeheer te maken heeft. Ze is een ster in het vertalen van ingewikkelde materie naar boeiende content.

Kostenbeheersing

Kostenbeheersing is een cruciale term binnen het financiële beheer van elk bedrijf, groot of klein. In deze tekst gaan we dieper in op de betekenis...

Read More

Wat is financiële planning?

Financiële planning Financiële planning is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering dat vooral voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) van...

Read More

Wat is jaarrekening opstellen?

Jaarrekening Opstellen Een jaarrekening opstellen is een essentieel onderdeel van de financiële rapportage binnen elke onderneming. In deze...

Read More