10 min read

Optimaliseer factuurverwerking binnen het MKB met 3way matching

Optimaliseer factuurverwerking binnen het MKB met 3way matching
28:28

Als MKB'er is het beheren van inkoopfacturen vaak een complex en tijdrovend proces. Maar wat als er een manier is om deze essentiële taak te vereenvoudigen, efficiëntie te verhogen en kosten te besparen? Dat is precies wat een three way match inkoop aanpak kan doen. Deze methode zorgt ervoor dat facturen, inkooporders en pakbonnen naadloos op elkaar aansluiten en automatisch worden verwerkt. Met slimme inkoopsoftware zoals Exact Proquro, kunt u de controle over uw factuurverwerking terugwinnen. Dit leidt niet alleen tot een strakker inkoopbeleid maar optimaliseert het gehele financiële proces binnen uw bedrijf.

Belangrijkste inzichten

 • Three way matching automatiseert de factuurverwerking en vermindert de kans op fouten.
 • Deze methode van factuurverwerking verschaft sneller inzicht in uitgaven en draagt bij aan kostenbesparing.
 • Door het integreren van inkoopsoftware versterkt u de compliance en controle over het inkoopbeleid.
 • Optimalisatie met three way match inkoop leidt tot efficiënter inkoopmanagement en betere leveranciersrelaties.
 • Automatisering binnen de factuurverwerking biedt MKB-bedrijven een significant concurrentievoordeel.

Wat is Three Way Matching en hoe werkt het?

In het hart van elke organisatie ligt een kritieke inkoopafdeling die zich dagelijks inzet om het inkoopproces te beheren. Hierbij speelt three way match inkoop, een belangrijk concept dat de betrouwbaarheid van de factuurcontrole binnen dit proces waarborgt. Maar wat houdt deze methode precies in? In essentie is three way match een proces waarbij drie documenten: de inkooporder, de ontvangen pakbon en de factuur met elkaar vergeleken worden om te verzekeren dat het facturatietraject naadloos en foutloos verloopt.

De basis van Three Way Match inkoop

Concreet betekent dit dat bij de ontvangst van een factuur uit het inkoopproces, het systeem automatisch controleert of de gegevens overeenkomen met die op de inkooporder en de pakbon. Komt alles netjes overeen? Dan wordt de factuur voor betaling vrijgegeven. Een geautomatiseerde opzet hiervan in een ERP-systeem draagt bij aan aanzienlijke besparingen en efficiëntie.

Het belang van accurate factuurcontrole

Accurate factuurcontrole vormt de backbone van financiële integriteit en vertrouwen binnen een organisatie. Door gebruik te maken van three way matching, wordt verzekerd dat de betalingen die uitgaan overeenkomstig zijn met de werkelijkheid van geleverde goederen en diensten. Hiermee worden bedrijven beschermd tegen overbetalen en draagt het bij aan een gezonde cashflow.

Verminder fouten en bespaar kosten

Een fout in het betalingsproces kan leiden tot onjuiste uitgaven en moet dus ten alle tijden worden vermeden. Met de implementatie van een three way match systeem verminderen bedrijven in het MKB niet alleen het risico op fouten, maar boeken ze tevens een directe besparing door het voorkomen van incorrecte betalingen en het terugdringen van administratiekosten. Het resultaat is een sluitend inkoopproces dat ten goede komt aan de financiële gezondheid van het bedrijf.

De uitdagingen bij traditionele factuurverwerking in het MKB

De administratieve last die gepaard gaat met de traditionele factuurverwerking is voor veel MKB-bedrijven een flinke uitdaging. Het inkoopproces behelst meer dan alleen het aankopen van goederen en diensten; het gaat ook om de cruciale stap van factuurverwerking. Zonder een geautomatiseerde oplossing lopen velen tegen problemen aan waardoor zowel efficiëntie als doorlooptijden onder druk komen te staan.

De crediteurenadministratie is vaak het hart van alle administratieve processen die te maken hebben met uitgaande betalingen en de bijbehorende documentatie. Bij een traditionele aanpak komen veelvoorkomende problemen aan het licht. Denk aan het handmatig moeten invoeren van gegevens, hetgeen foutgevoelig is, en het ophopen van papierwerk omdat facturen, pakbonnen en inkoopopdrachten niet efficiënt worden bijgehouden.

Een ander veelvoorkomend probleem is het ontbreken van een gestructureerde en transparante aanpak voor het vastleggen en matchen van bestellingen en leveringen. Hierdoor weet soms niemand in de organisatie wie wat heeft besteld of kan men onmogelijk snel reageren op vragen van leveranciers omtrent specifieke bestellingen.

Het inzetten van een ERP-systeem kan helpen om deze uitdagingen te overwinnen. Met een ERP-systeem worden inkoop, ontvangst en facturering in één systeem geïntegreerd, wat resulteert in een gestroomlijnde communicatie en administratie. Dit leidt tot een efficiënter inkoopproces, en stelt MKB-ondernemingen in staat om hun werkzaamheden op een kosteneffectieve manier te beheren.

 • Registratie van inkopen is vaak niet gestandaardiseerd
 • Ontbrekend overzicht van wie bestellingen plaatst
 • Langzame respons op leveranciersvragen kan relaties belasten
 • Papieren pakbonnen raken makkelijk zoek waardoor mismatchen ontstaan
 • Fouten in handmatige invoer resulteren in verkeerde betalingen

De voordelen van Three Way Matching voor MKB bedrijven

Integratie van 3way matching-systemen is een gamechanger voor financiële afdelingen binnen het MKB. Deze methode van factuurverwerking sluit naadloos aan bij de wens voor verbeterd leveranciersbeheer en een meer gestroomlijnd inkoopproces. Door de koppeling van bestellingen, leveringen en facturen efficiënt te automatiseren, wordt er een solide basis gelegd voor bedrijfsbrede efficiëntie en kostencontrole. Laten we verder inzoomen op hoe Three Way Matching specifiek het MKB kan dienen.

Beter leveranciersbeheer en relaties

Consistent en betrouwbaar leveranciersbeheer vormt de ruggengraat van elke succesvolle MKB-onderneming. Met Three Way Matching wordt elke schakel in de keten – van bestelling tot betaling – nauwkeurig vastgelegd, wat zorgt voor meer transparantie en vertrouwen tussen handelspartners. Dit transparante overzicht bevordert tijdige betalingen en versterkt de onderhandelingspositie met leveranciers, waardoor langetermijnrelaties opgebouwd kunnen worden die zowel betrouwbaar als kosteneffectief zijn.

Verhoogde efficiëntie in het inkoopproces

Het inkoopproces kan een aanzienlijke belasting vormen voor een MKB-bedrijf als het niet goed geoptimaliseerd is. Three Way Matching biedt een oplossing door een automatische match en verificatie tussen pakbonnen, bestellingen en facturen, waardoor de kans op menselijke fouten geminimaliseerd wordt. De efficiëntiewinst die hieruit voortkomt, levert niet alleen een tijdsbesparing op maar zorgt tevens voor kostenreductie, doordat het aantal uren dat in het verwerken van inkoopfacturen gestopt moet worden drastisch verminderd wordt.

 • Geautomatiseerde dataverificatie voor snelle factuurafhandeling
 • Eenvoudige identificatie van afwijkingen tussen inkooporders, leveringen en facturen
 • Minder tijdbesteding aan handmatige controles en correcties
 • Betere benutting van personeelsuren voor strategisch inkoopmanagement
Onderdelen Zonder Three Way Matching Met Three Way Matching
Verwerkingsduur facturen Langer door handmatige invoer Verkort door automatisering
Foutmarge in facturatie Hoger door menselijk fouten Minimaal door exacte matching
Leveranciersrelaties Spanningen door late betalingen Verbeterd door tijdige verwerking
Kostenbesparingen Minder door inefficiënties Hoger door gestroomlijnde processen

Als we de methode Three Way Matching in ogenschouw nemen, is het duidelijk dat dit enerzijds dient als katalysator voor een toegenomen bedrijfsefficiëntie en anderzijds acteert als fundament voor sterke zakelijke relaties binnen het MKB.

Implementeren van Three Way Matching in je bestaande inkoopafdeling

Het inpassen van een three way match systeem in de inkoopafdeling biedt tal van voordelen voor MKB-organisaties. Echter, de implementatie van zo'n systeem vereist zorgvuldige planning en coördinatie. Een gestructureerde aanpak helpt om de overgang soepel te laten verlopen en de voordelen snel te realiseren. Hieronder volgen essentiële stappen voor het implementeren van een three way match systeem binnen jouw inkoopafdeling.

 1. Inventariseer bestaande processen: Begin met een grondige beoordeling van je huidige inkoopprocessen om te bepalen waar Three Way Matching waarde kan toevoegen.
 2. Selecteer de juiste software: kies een systeem dat naadloos integreert met jouw huidige processen en het beste aansluit bij de behoeften van je inkoopafdeling.
 3. Ontwerp een duidelijke workflow: Stel een workflow op die in detail de stappen en controles weergeeft die de software zal uitvoeren voor een succesvolle three way match.
 4. Train het inkoop team: Zorg voor een uitgebreide training van medewerkers om ervoor te zorgen dat zij vertrouwd raken met de nieuwe systemen en processen.
 5. Test de implementatie: Voer een pilot uit met een selecte groep inkooporders om de configuratie en het systeem te testen voordat je het volledig implementeert.
 6. Monitor en optimaliseer: Na implementatie is het cruciaal om de prestaties van het systeem te bewaken en continue verbeteringen door te voeren waar nodig.

Het integreren van Three Way Matching is meer dan alleen een technische upgrade; het is een strategische stap die de inkoopafdeling versterkt en de algehele bedrijfsefficiëntie verbetert. Door samen te werken met een gerenommeerde ERP-leverancier en een duidelijk plan van aanpak, kun je de overgang naar een slimmere en meer gecontroleerde inkoopomgeving waarborgen.

Automatiseer jouw inkooporder en goedkeuringsproces

De hedendaagse dynamische markt eist van MKB's dat ze niet alleen efficiënt maar ook foutloos functioneren. Het handmatige beheren van inkooporders en het goedkeuringsproces behoort steeds meer tot het verleden. Dankzij Dankzij automatisering kunnen ondernemingen deze belangrijke bedrijfsprocessen stroomlijnen, waardoor ze zich kunnen focussen op groei en innovatie.

Het belang van automatisering in factuurverwerking

Automatisering in de factuurverwerking heeft aangetoond een cruciale rol te spelen in het MKB-landschap. Het vergemakkelijkt het goedkeuringsproces, reduceert de benodigde tijd voor het controleren van inkoopfacturen en zorgt ervoor dat betalingen sneller worden verricht. Dit leidt niet alleen tot tevreden leveranciers maar ook tot een versterking van de cashflowpositie van het bedrijf. Exact Proquro biedt hierin uitkomst door deze elementen van inkoopordermanagement te automatiseren en zorgt zo voor een soepele, foutloze en efficiënte afhandeling van het volledige inkoopproces.

Minder handmatige fouten, hogere kostenbesparingen

Door het proces van inkooporder-matching en het goedkeuren van facturen te automatiseren, worden menselijke fouten aanzienlijk verminderd. Minder fouten betekent minder tijd- en geldverspilling aan correcties, wat resulteert in directe kostenbesparingen. Verder minimaliseert het de noodzaak van het lastige opsporen en oplossen van discrepanties, omdat systemen zoals Exact Proquro dit automatisch voor jou afhandelen. Dit draagt bij aan een verhoogde controle en inzicht binnen jouw organisatie, waardoor inkoop en betalingen effectiever kunnen worden beheerd.

 • Automatisering versnelt het inkoop- en goedkeuringsproces
 • Integratie met bestaande ERP-systemen maakt een doorlopend inzicht mogelijk
 • Automatische matching bespaart tijd en vermindert de kans op foutieve betalingen
 • Kostenbesparingen worden gerealiseerd door verminderde administratieve lasten

De investering in deze innovatie vormt een stuwende kracht voor het MKB, die hen helpt voorop te blijven lopen met efficiënte processen die uitnodigen tot schaalvergroting zonder verlies van controle en kwaliteit.

Pakbonnen en ontvangsten: essentiële elementen van de Three way match inkoop

De rol van pakbonnen en digitale processen binnen de factuurverwerking en inkoopverificatie verdient bijzondere aandacht. Terwijl bedrijven de overgang maken van fysieke documentatie naar geautomatiseerde systemen, blijven deze componenten van cruciaal belang in het valideren van de inkoopafdeling en het stroomlijnen van het hele boekhoudkundige proces.

Van fysieke papieren naar digitale processen

In het digitale tijdperk gaat de voorkeur steeds meer uit naar digitale processen. Dit biedt de mogelijkheid om pakbonnen en ontvangsten op een efficiënte wijze te archiveren en te verwerken binnen ERP-systemen. Het onmiskenbare voordeel van deze digitale revolutie is de verhoging van de transparantie en de toegankelijkheid van bedrijfsgegevens, essential voor de accurate inkoopverificatie en een foutloze three way match.

De rol van pakbonnen in het verificatieproces

Pakbonnen spelen een fundamentele rol in het three way match proces: zij dienen als het fysieke bewijs van goederengeleverd door leveranciers. Wanneer deze papieren getransformeerd worden naar digitale bestanden, ontstaat een sterk vereenvoudigde inkoopverificatie en een significant efficiëntere afhandeling van overeenkomende documenten nodig voor een geslaagde betaling.

 • Digitale pakbonnen maken het mogelijk direct te matchen met elektronische inkooporders en facturen.
 • De overzet van papieren pakbonnen naar een digitaal archief vereenvoudigt opslag en opvraagbaarheid.
 • Dankzij digitale processen verminderen bedrijven de kans op het verlies van cruciale inkoopdocumenten.
 • Een geïntegreerde digitale verwerking schept mogelijkheden voor sneller reageren op onregelmatigheden in het inkoopproces.

De rol van automatisering bij factuurverwerking

Factuurverwerking is een fundamenteel aspect binnen het MKB dat een directe invloed heeft op de cashflow en financiële helderheid van een bedrijf. Software is hierin onmisbaar geworden: ze faciliteren een naadloze integratie van diverse bedrijfsprocessen en stellen ondernemingen in staat om efficiëntere, minder foutgevoelige en kostenbesparende administratieve handelingen te realiseren.

Factuurverwerking en rapportage eenvoudig gemaakt

Naast de verhoogde betrouwbaarheid zorgt de implementatie van een purchase to pay systeem ook voor vereenvoudiging van rapportage en analyse. Het verzamelen en bewerken van data uit de factuurverwerking wordt gestroomlijnd, wat resulteert in toegankelijke en accuratere financiële rapportages. Met deze verbeterde rapportagecapaciteiten kunnen bedrijfsleiders sneller en op een gefundeerdere manier besluiten nemen over de financiële toekomst van het MKB.

 • Centralisatie van inkoop-, goederenontvangst- en factuurgegevens binnen één systeem.
 • Vermindering van administratieve lasten en fouten door automatisering van de factuurverwerking.
 • Directe koppeling met financiële rapportage biedt transparanter inzicht in bedrijfsuitgaven.
 • Eenvoudige integratie van nieuwe financiële regelgeving of veranderingen in bedrijfsprocessen.
Aspect van Factuurverwerking Invloed van ERP-systemen Voordelen voor het MKB
Three Way Matching Automatisering en foutpreventie Consistente en betrouwbare betalingsvrijgave
Rapportagefunctie Directe en nauwkeurige rapporten Verbeterde besluitvorming en inzicht
Integratie met andere modules Uniforme gebruikerservaring en -interface Tijdbesparing en efficiëntie verhogend
Wet- en regelgeving Aanpasbaarheid en compliance Verklein risico's op juridische en financiële onregelmatigheden

Kies de juiste software voor jouw MKB onderneming

Het selecteren van de geschikte software is een beslissende stap voor de groei en efficiëntie binnen je MKB onderneming. De juiste softwarekeuze zorgt voor een stroomlijning van processen zoals het facturen en inkooporders automatisch matchen. Dit draagt niet alleen bij aan een foutloze administratie maar ook aan een substantiële tijd- en kostenbesparing.

Facturen automatisch matchen met inkooporders

Voor vele MKB bedrijven is het een uitdaging om facturen nauwkeurig en efficiënt te verwerken. De oplossing ligt in automatisering waarbij een slim systeem facturen kan koppelen aan de juiste inkooporders zonder menselijke tussenkomst. Door de implementatie van gespecialiseerde software wordt de kans op fouten geminimaliseerd en blijft factuurverwerking niet langer een tijdrovende klus.

Support en consultancy: essentieel voor een soepele overgang

Bij het kiezen van nieuwe software is de beschikbaarheid van kwalitatief goede support en professionele consultancy onmisbaar. Deze diensten zorgen ervoor dat je personeel snel wegwijs wordt gemaakt in het nieuwe systeem. Goed ontworpen training- en onboardingtrajecten zorgen voor een naadloze integratie van de software binnen jouw bedrijfsprocessen, wat de basis legt voor een succesvol gebruik op de lange termijn.

 • Softwarekeuze op maat voor jouw specifieke behoeften
 • Efficiënt facturen matchen bespaart tijd en voorkomt fouten
 • Kwalitatieve support maakt overstap eenvoudig en effectief
 • Consultancy voor een professionele inrichting van je systemen

Van inkoop tot betaling: optimaliseer elke stap

Het stroomlijnen van het inkoopproces en het betalingsproces is van vitaal belang voor de efficiëntie en het financiële succes van MKB-bedrijven. Door gebruik te maken van technologie kunnen deze bedrijven hun processen aanzienlijk verbeteren, wat resulteert in betere controle over de financiële stromingen en verplichtingen die voortkomen uit het inkoopproces.

Inkoopproces efficiëntie: inzicht in bestellingen en verplichtingen

Door bestellingen en verplichtingen gedetailleerd en digitaal vast te leggen, verkrijgen ondernemingen een volledig overzicht van hun inkoopactiviteiten. Dit inzicht stelt hen in staat om snel te reageren op marktveranderingen, anticiperende aankopen te doen en de kosten in de hand te houden. Dergelijke digitale verwerking betekent dat gegevens over bestellingen snel en gemakkelijk kunnen worden geanalyseerd en vergeleken, wat een strakker budgetbeheer en een verhoogde efficiëntie mogelijk maakt.

 • Digitale registratie vereenvoudigt het inkoopbeleid en vergroot transparantie
 • Automatisering van orderbeheer leidt tot een nauwkeurigere voorraadcontrole
 • Het inzicht in de voorraadniveaus en verplichtingen helpt bij het voorkomen van overstock en tekorten

De impact van digitale verwerking van inkoopfacturen

Digitale verwerking van facturen is een ander cruciaal aspect van het inkoopproces voor MKB-ondernemingen. Met purchase to pay systemen kunnen inkoopfacturen gemakkelijk worden ingevoerd, verwerkt en gematcht. Dit versnelt niet alleen de verwerkingstijd maar verlaagt ook de kans op fouten die kunnen ontstaan bij manuele invoer. Bovendien maakt digitale verwerking het mogelijk om betalingscycli te optimaliseren en kasstromen effectiever te beheren.

 • Slimme scan- en herkentechnologieën minimaliseren de invoerwerkzaamheden
 • Intuïtieve dashboards bieden real-time inzicht in het betalingsproces
 • Geïntegreerde workflows versnellen het hele goedkeuringsproces en betalingen

Training en onboarding: de sleutels tot succesvolle implementatie

Wanneer een MKB onderneming besluit om de stap te zetten naar een geautomatiseerd three way match proces, is een zorgvuldige aanpak van training en onboarding cruciaal. Het zijn de fundamenten die medewerkers in staat stellen om de nieuwe software voor factuurverwerking effectief en efficiënt te gebruiken. Niet alleen moeten werknemers vertrouwd raken met de nieuwe software implementatie, ze moeten ook de logica achter het proces begrijpen. Daarbij is het essentieel dat zij weten hoe ze de software kunnen gebruiken om de financiële workflow van hun organisatie te versterken.

FAQ

Wat is Three Way Matching precies en waarom is het belangrijk voor MKB'ers?

Three way matching is een proces waarbij de gegevens op de inkooporder, de ontvangst van de goederen (pakbon), en de factuur automatisch met elkaar worden vergeleken en gematcht. Dit verzekert dat de betalingen alleen worden gedaan voor de goederen die daadwerkelijk zijn ontvangen, wat resulteert in een nauwkeuriger factuurcontrole en kostenbesparingen.

Hoe kan accurate factuurcontrole leiden tot kostenbesparingen?

Door ervoor te zorgen dat de facturen die betaald worden overeenkomen met de goederen die geleverd zijn, worden fouten en fraude voorkomen. Dit minimaliseert het risico op dubbele betalingen of betalingen voor niet-geleverde goederen, wat direct leidt tot kostenbesparingen.

Welke uitdagingen kan 3way matching helpen adresseren binnen het MKB?

Traditionele factuurverwerking kan resulteren in verloren pakbonnen, incorrecte boekingen, en vertragende leveranciersvragen. 3way matching helpt deze problemen aan te pakken door facturen, bestellingen en leveringen nauwkeurig en efficiënt te verwerken en registreren.

Wat zijn de voordelen van beter leveranciersbeheer voor MKB bedrijven?

Betere beheersing van leveranciersrelaties zorgt voor duidelijkheid en vertrouwen tussen beiden partijen. Dit kan leiden tot betere prijzen, gunstige betalingsvoorwaarden en een algeheel efficiëntere bevoorrading en inkoopproces.

Hoe draagt verhoogde efficiëntie in het inkoopproces bij aan de MKB operatie?

Verhoogde efficiëntie kan leiden tot snellere verwerkingstijden, minder menselijke fouten en een sterker inkoopbeleid, met aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen als gevolg.

Waar moet ik op letten bij het implementeren van 3way matching in een bestaande inkoopafdeling?

Het is belangrijk om alle inkoopprocessen te integreren in een gecentraliseerd systeem, rekening houdend met de juiste integraties en het instellen van workflows voor een naadloze interactie tussen inkooporders, ontvangsten en facturen.

Wat is het belang van automatisering in het factuurverwerkingsproces?

Automatisering reduceert manuele fouten en zorgt voor efficiëntere verwerking van facturen, inkooporders en betalingen, wat tijd bespaart en de kans op fouten minimaliseert.

Hoe dragen digitale processen bij aan de effectiviteit van de 3way matching aanpak?

De overgang naar digitale documentatie maakt efficiëntere verwerking en archivering van facturen en pakbonnen mogelijk. Dit verbetert de doorzichtigheid en vermindert de kans op het verliezen van belangrijke documenten.

Waarom zijn purchase to pay systemen belangrijk voor MKB's die 3way matching willen implementeren?

Purchase to pay systemen bieden een geïntegreerd platform voor het beheren van inkooporders, factuurverwerking en rapportage, waardoor bedrijven tijdig inzicht krijgen in hun financiën en de efficiëntie van hun factuurverwerkingsprocessen kunnen verbeteren.

Hoe kies ik de juiste software voor automatische factuurmatching in mijn MKB onderneming?

De keuze voor de juiste software hangt af van de specifieke wensen en eisen van je onderneming. Kijk naar factoren zoals functionaliteit, gebruiksgemak, integratie met bestaande systemen, en ondersteuning bij training en implementatie.

Waarom is het belangrijk om niet alleen op technologie te focussen, maar ook op training en onboarding?

Technologie is slechts één kant van de medaille. Om maximale waarde uit Three Way Matching software te halen, moeten medewerkers voldoende getraind worden om de nieuwe processen en systemen efficiënt te gebruiken.

Maaike_auteurshandtekening_blog 4cee-linkedin


Maaike
van Roomen

P2P specialist

Maaike is onze purchase to pay-goeroe, deskundig in alles wat met declaratieverwerking, contractbeheer, factuurverwerking en inkoopbeheer te maken heeft. Ze is een ster in het vertalen van ingewikkelde materie naar boeiende content.

Digitaliseren van inkoopfacturen in het MKB: Snellere verwerking en kostenbesparing

In het MKB kan het verwerken van inkoopfacturen voelen als een constante race. Handmatige verwerking kost veel tijd en kan fouten bevatten. Dit kan...

Read More

De kracht van efficiëntie: inkoopfacturen verwerken in het MKB

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) staat voortdurend voor de uitdaging om efficiënt en effectief te opereren binnen de dynamische bedrijfsomgeving....

Read More

Inkoopproces inzichten voor administratief en financieel medewerkers in het MKB

In het dynamische ecosysteem van het MKB zijn efficiëntie en kosteneffectiviteit van het inkoopproces onmisbaar. De stap naar digitalisering van...

Read More