2 min read

Wat is cashflowprognose?

Cashflowprognose

Cashflow is de levensader van elk bedrijf, groot of klein. Maar wat is een cashflowprognose en waarom is het zo cruciaal, vooral voor het midden- en kleinbedrijf (MKB)? Deze pagina is gewijd aan de ontrafeling van het concept 'cashflowprognose', een instrument dat essentieel is voor het behouden van een gezonde financiële huishouding. We verkennen de definitie, de relevantie voor het MKB en beantwoorden veelgestelde vragen die financieel managers en medewerkers kunnen hebben.

Wat is cashflowprognose?

Een cashflowprognose, ook bekend als een kasstroomoverzicht, is een gedetailleerde financiële schatting die de verwachte inkomsten en uitgaven over een specifieke periode in kaart brengt. Het stelt bedrijven in staat om te plannen hoe en wanneer geldstromen plaatsvinden, zodat ze hun financiële middelen effectief kunnen beheren. Voor financieel managers en medewerkers binnen het MKB is dit een onmisbare tool voor het dagelijks beheren van liquiditeit, het plannen van investeringen en het voorkomen van financiële tekorten.

In de context van een MKB stelt een cashflowprognose de financieel manager in staat om betrouwbare plannen te maken voor de korte en middellange termijn. Door toekomstige geldstromen te voorspellen, kan men inspelen op verwachte uitdagingen en kansen, waardoor de financiële stabiliteit van de onderneming wordt gewaarborgd.


De relevantie van cashflowprognose voor het MKB

De relevantie van een cashflowprognose voor het MKB kan niet genoeg benadrukt worden. MKB's opereren vaak met beperkte middelen en hebben een kleinere buffer om financiële schokken op te vangen dan grote bedrijven. Een accurate cashflowprognose:

  • Helpt bij het bepalen van de liquiditeitsbehoefte op korte en lange termijn.
  • Maakt het mogelijk om weloverwogen beslissingen te nemen over uitgaven, investeringen en financiering.
  • Ondersteunt het management bij het signaleren van mogelijke cashflowproblemen voordat deze zich voordoen.
  • Draagt bij aan het versterken van de onderhandelingspositie bij kredietverstrekkers en investeerders.
  • Verbetert de algehele financiële planning en strategie van het bedrijf.

Door de cashflow nauwlettend te monitoren en te prognosticeren, kunnen financieel managers en medewerkers in het MKB de financiële gezondheid van hun bedrijf bewaken en proactief handelen wanneer dit nodig is.


Veelgestelde vragen over cashflowprognose

Hoe vaak moet een cashflowprognose worden bijgewerkt?

Het bijwerken van een cashflowprognose hangt af van de dynamiek en de behoeften van het bedrijf. Sommige MKB's doen dit maandelijks, terwijl anderen het noodzakelijk vinden om het wekelijks of zelfs dagelijks bij te werken. Het is belangrijk om een balans te vinden die zowel de nauwkeurigheid van de informatie waarborgt als praktisch blijft in uitvoering.


Welke informatie is nodig om een cashflowprognose op te stellen?

Om een nauwkeurige cashflowprognose te maken, heb je gedetailleerde informatie nodig over de verwachte inkomsten, zoals verkopen en ontvangen betalingen, en uitgaven, inclusief kosten, belastingen en andere betalingsverplichtingen. Ook historische financiële gegevens kunnen nuttig zijn om trends te identificeren en toekomstige cashflows te voorspellen.


Kan ik software gebruiken voor het maken van een cashflowprognose?

Ja, er zijn diverse financiële softwarepakketten beschikbaar die kunnen helpen bij het opstellen van cashflowprognoses. Deze tools kunnen de nauwkeurigheid verhogen en tijd besparen door automatisering van berekeningen en integratie met andere financiële systemen.


Hoe kan een cashflowprognose helpen bij het aantrekken van financiering?

Een gedetailleerde en realistische cashflowprognose kan vertrouwen wekken bij kredietverstrekkers en investeerders. Het toont aan dat het bedrijf zijn financiële toekomst serieus neemt en risico's zorgvuldig beheert, wat de kans op het verkrijgen van financiering kan vergroten.


Wat is het verschil tussen een cashflowprognose en een budget?

Hoewel beide financiële instrumenten zijn die gebruikt worden voor planning en management, is een budget meer een financieel plan dat de verwachte inkomsten en uitgaven voor een bepaalde periode aangeeft. Een cashflowprognose daarentegen focust specifiek op de timing van de cashstromen, wat essentieel is voor het beheersen van de liquiditeit.

Maaike_auteurshandtekening_blog 4cee-linkedin


Maaike
van Roomen

P2P specialist

Maaike is onze purchase to pay-goeroe, deskundig in alles wat met declaratieverwerking, contractbeheer, factuurverwerking en inkoopbeheer te maken heeft. Ze is een ster in het vertalen van ingewikkelde materie naar boeiende content.

Wat is kostenanalyse?

Kostenanalyse is een cruciaal onderdeel van financieel management, vooral binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Read More

Wat is jaarrekening opstellen?

Jaarrekening Opstellen Een jaarrekening opstellen is een essentieel onderdeel van de financiële rapportage binnen elke onderneming. In deze...

Read More

Wat is debiteurenadministratie?

Debiteurenadministratie Debiteurenadministratie is een essentieel onderdeel van het financieel beheer binnen elk bedrijf, groot of klein. In dit...

Read More