2 min read

Wat is financiële planning?

Financiële planning

Financiële planning is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering dat vooral voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) van groot belang kan zijn. Deze pagina gaat dieper in op wat financiële planning inhoudt, wat het betekent en hoe het kan bijdragen aan de groei en het succes van een MKB.

Wat is financiële planning?

Financiële planning is het proces van het stellen van bedrijfsdoelstellingen, het vaststellen van middelen en tactieken om die doelstellingen te bereiken en het periodiek herzien van financiële vooruitzichten en budgetten. Dit is van cruciaal belang voor financieel managers en medewerkers binnen het MKB, omdat het helpt bij het sturen van de organisatie richting financiële stabiliteit en groei. Het houdt in dat er strategische plannen worden gemaakt voor budgettering, cashflowbeheer, investeringen en financiering, belastingplanning en risicobeheer. Een goede financiële planning integreert alle aspecten van een bedrijf om een duidelijk financieel traject uit te stippelen.


De relevantie van financiële planning voor het MKB

Financiële planning is bijzonder relevant voor het MKB omdat deze bedrijven vaak beperktere middelen en minder buffer hebben in vergelijking met grotere ondernemingen. Goede financiële planning maakt het mogelijk om slim te investeren, kosten te beheersen, de liquiditeit te bewaken en zorgt ervoor dat het bedrijf kan anticiperen op veranderingen in de markt. Het stelt MKB's in staat om proactief te handelen in plaats van reactief, wat kan leiden tot betere financiële beslissingen en verhoogde bedrijfsefficiëntie.


Veelgestelde vragen over financiële planning

Hoe vaak moet financiële planning worden uitgevoerd binnen het MKB?

Financiële planning is geen eenmalige activiteit; het is een continu proces. Het is aan te bevelen om jaarlijks een uitgebreide financiële planning te doen en deze regelmatig, bijvoorbeeld per kwartaal, bij te werken.


Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een financieel plan voor het MKB?

Een financieel plan moet minstens een budget, cashflowprognose, investeringsstrategie, risicobeheersplan en een belastingstrategie omvatten.


Kan financiële planning helpen bij het verkrijgen van financiering?

Ja, een gedegen financieel plan kan investeerders en kredietverstrekkers overtuigen van de levensvatbaarheid van het bedrijf en de bekwaamheid van het management, wat de kans op financiering kan verhogen.


Welke rol speelt financiële planning bij risicobeheer?

Door financiële risico's te identificeren en plannen te maken voor onvoorziene omstandigheden, kan een financieel plan helpen om de impact van negatieve gebeurtenissen op het MKB te beperken.


Hoe complex moet een financieel plan zijn voor een klein bedrijf?

De complexiteit van een financieel plan hangt af van de grootte en complexiteit van het bedrijf. Echter, zelfs een eenvoudig plan kan van grote waarde zijn om richting en structuur te geven aan de financiële besluitvorming.

Maaike_auteurshandtekening_blog 4cee-linkedin


Maaike
van Roomen

P2P specialist

Maaike is onze purchase to pay-goeroe, deskundig in alles wat met declaratieverwerking, contractbeheer, factuurverwerking en inkoopbeheer te maken heeft. Ze is een ster in het vertalen van ingewikkelde materie naar boeiende content.

Wat is een financiële audit?

Financiële audit Een financiële audit is een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering die zowel voor transparantie als voor verantwoording zorgt. In...

Read More

Wat is automatisering?

Automatisering Automatisering transformeert de manier waarop bedrijven opereren, met significante impact op de rol van financieel managers en...

Read More

Wat zijn onkostendeclaraties?

Onkostendeclaratie Onkostendeclaraties is een essentieel aspect binnen elke organisatie, groot of klein. Maar wat betekent dit precies, en waarom is...

Read More