8 min read

Digitalisering van inkoopfacturen in het MKB: een stap-voor-stap gids

De wereld van het midden- en kleinbedrijf (MKB) is volop in beweging, en ook op het gebied van inkoopfacturen digitaal verwerken. Tijd is geld en daarom is efficiëntie cruciaal. Met de digitalisering van factuurprocessen kan een onderneming significante stappen maken in zowel tijd- als kostenbesparing. Deze stap-voor-stap gids is ontwikkeld om MKB'ers te helpen bij het ordenen van hun inkomende facturen. Doorloop de stappen en zie de voordelen van een gestroomlijnde administratie tot leven komen.

Waarom zou u als MKB'er overstappen naar een digitaal factuurverwerkingssysteem? De antwoorden liggen in de gemakkelijke toegankelijkheid van financiële gegevens, de verbeterde consistentie in uw financiële rapportage en de vereenvoudiging van compliance processen. Het goed managen van uw inkoopfacturen is niet alleen een kwestie van orde scheppen; het is essentieel voor bedrijfsgroei en financiële stabiliteit.

Belangrijkste inzichten

 • Inkoopfacturen digitaal verwerken verhoogt de efficiëntie en verlaagt de kosten.

 • Een digitale aanpak van factuurprocessen draagt bij aan snellere betalingsverwerking.

 • De juiste keuze van een boekhoudpakket speelt een sleutelrol in het succes van MKB'ers.

 • Wettelijke eisen en compliance zijn gemakkelijker bij te houden dankzij digitalisering.

 • Peppol-netwerk integreert naadloos met MKB-software voor een efficiënter inkoopproces.

 • Een stap-voor-stap gids helpt MKB'ers bij de transitie naar een digitale administratie.

Wat is digitalisering van inkoopfacturen?

De term digitalisering van inkoopfacturen verwijst niet alleen naar het omzetten van papieren documenten naar een pdf-formaat, maar symboliseert ook de stap naar een efficiënter en meer gestroomlijnd inkoopproces. In de kern van deze transformatie bevindt zich de automatisering van inkoopfacturen, waarmee bedrijven afscheid nemen van de traditionele, foutgevoelige en tijdrovende handmatige processen.

Het digitale tijdperk brengt ook de verschuiving naar papierloze factuurverwerking met zich mee. Dit leidt niet alleen tot een kostenbesparing door minder papierverbruik, maar versnelt ook de factuurverwerking aanzienlijk. Het digitaal verwerken van inkoopfacturen maakt real-time tracking en verwerking van financiële transacties mogelijk, verbeterend zakelijk inzicht en controle.

 • Automatisering van het factuurproces: inkoopfacturen worden gescand, herkend en automatisch verwerkt binnen het factuurverwerkingssysteem.
 • Centralisatie van documenten: alle inkoopgerelateerde documenten zijn op één centrale, digitaal toegankelijke plaats opgeslagen.
 • Reductie van fouten: digitale verwerking minimaliseert menselijke fouten die vaak voorkomen bij handmatige invoer.
 • Tijdsbesparing: door digitalisering en automatisering van processen wordt waardevolle tijd bespaard die anders verloren zou gaan aan administratieve handelingen.

Het mag duidelijk zijn dat de beweging naar een gedigitaliseerde manier van inkoopfacturen digitaal verwerken een keerpunt vormt voor de MKB. Bedrijven die deze omslag maken, kunnen niet alleen een robuustere bedrijfsvoering verwachten, maar ook een toegenomen concurrentievoordeel in een steeds digitaler wordende economie.

Inzicht in de huidige factuurverwerkingsprocessen

Bij het streven naar een gestroomlijnde administratie is het cruciaal om een duidelijk inzicht in de factuurverwerking te hebben. De traditionele methode van factuurverwerking brengt veel uitdagingen in de administratie met zich mee, waarvan er een aantal vragen om aandacht en verbetering. Laten we eens kijken naar de huidige werkwijze en de daaraan gekoppelde knelpunten.

Identificatie van de uitdagingen bij papierwerk

 • Hoge foutmarge bij manuele invoer
 • Tijdsintensief proces van papieren factuurverwerking
 • Moeilijkheden in het opsporen van verdwenen facturen
 • Non-conformiteit met de laatste opslagvereisten en regelgeving

De rol van automatisering van factuurverwerkingsprocessen

Binnen het MKB speelt automatisering van inkoopfacturen een steeds belangrijkere rol bij het optimaliseren van processen. Door middel van geavanceerde software wordt een niveau van efficiëntie in factuurverwerking bereikt dat met handmatige systemen ondenkbaar is. Deze automatisering leidt tot een reductie van repetitieve taken en dus een lagere kans op menselijke fouten, wat resulteert in een snellere en meer betrouwbare afhandeling van financiële processen.

De digitalisering van factuurprocessen heeft een tweeledig voordeel: aan de ene kant versnelt het de verwerkingstijd waardoor betalingen sneller voltooid kunnen worden en cashflow positief beïnvloed wordt; aan de andere kant levert het een schat aan data op die kan worden geanalyseerd voor beter inzicht in inkooppatronen en financiële planning.

 • Automatisering neemt tijdrovende handmatige invoer en controle van facturen uit handen.
 • Het levert een bijdrage aan het verminderen van de administratieve last en de daarbij behorende kosten.
 • Technologie draagt bij aan verbeterde nauwkeurigheid en doorlooptijden bij factuurverwerking.
 • Mogelijkheid tot real-time monitoring en analyse voor een betere cashflowbeheer en budgettering.

Door het toepassen van automatiseringstechnologieën zoals scan-en-herken software en boekhoudkundige integraties, neemt de efficiency toe. Zo worden inkoopfacturen digitaal vastgelegd, onmiddellijk gekoppeld aan de relevante grootboekrekeningen en op een vlotte manier ter betaling voorgelegd. Dit proces maakt het ook mogelijk om sneller in te spelen op betaaltermijnen en biedt een gestructureerd inzicht in openstaande posten en cashflow management.

De weg naar het volledig digitaliseren van factuurprocessen kan ingewikkeld lijken, maar is essentieel voor moderne bedrijven die streven naar optimalisatie en groei. Met de juiste implementatie kan de automatisering van inkoopfacturen een krachtig hulpmiddel zijn in de bedrijfsvoering van het MKB. Hierdoor blijft er meer tijd en ruimte over voor strategische besluitvorming en innovatie, de ware drijfveren van succes in het huidige bedrijfsleven.

Een stappenplan voor elektronische factuurverwerking

De transitie naar elektronische factuurverwerking is een essentiële stap richting een efficiënter bedrijfsproces. Om deze omschakeling naadloos te laten verlopen, is het zaak om een helder stappenplan te hanteren waarin voorbereiding en training centraal staan. Hieronder wordt uiteengezet hoe een dergelijk pad eruitziet, met aandacht voor zowel de vereiste aanpassingen in de digitale omgeving als de onmisbare scholing van uw team.

Voorbereiding van de digitale omgeving

Zorgvuldige voorbereiding van de digitale omgeving is cruciaal. De eerste stap is het selecteren van een geschikt boekhoudpakket dat aansluit bij uw bedrijfsbehoefte. Hierbij dient rekening gehouden te worden met functionaliteiten zoals automatische btw-verwerking en integratie met internetbankieren. Maar ook het koppelen van factuurverwerkingssoftware is essentieel. Bijvoorbeeld door middel van scan-en-herken software, die inkomende facturen automatisch omzet in boekingsvoorstellen. Als binnen deze factuurverwerkingssoftware tevens e-facturering mogelijk is, bent u klaar voor de volgende grote stap in het stappenplan elektronische factuurverwerking.

Training van medewerkers

Na het inrichten van de systemen is het trainen van uw administratie van groot belang. Zowel de basisbegripsvorming over elektronische factuurverwerking als praktische omgang met de nieuwe software verdient aandacht. Een dergelijke training kan variëren van online tutorials, workshops tot gedetailleerde handleidingen. Het uiteindelijke doel is dat medewerkers zelfstandig en efficiënt om kunnen gaan met de nieuwe digitale werkwijze en het nieuwe boekhoudpakket, waardoor de workflow soepel blijft verlopen en de kans op fouten vermindert.

 • Inventariseer welke functies het huidige proces versimpelen en automatiseeren.

 • Zorg voor software die de overstap naar digitaal soepel laat verlopen.

 • Richt een trainingsschema in waarin medewerkers stapsgewijs worden opgeleid over de ins-en-outs van de nieuwe werkwijze.

Het bovenstaande overzicht biedt u als MKB'er de handvatten om concreet aan de slag te gaan met het stappenplan elektronische factuurverwerking, voorbereiding van de digitale omgeving en training van uw administratie. Hiermee legt u de basis voor een toekomstbestendig en efficiënt inkoopfactuurproces.

Inkoopfacturen digitaal verwerken

Het digitaliseren van uw inkoopfacturen kan de sleutel zijn tot een efficiëntere en nauwkeurigere boekhouding. Het is een proces dat naadloze integratie van scantechnologie en geautomatiseerde invoersystemen vereist. Dit resulteert in een gestroomlijnde administratie die tijd bespaart en fouten vermindert.

Stapsgewijze aanpak voor digitaal verwerken van facturen

 1. Zorg dat alle leveranciers op de hoogte zijn dat jullie aan de slag gaan met digitale factuurverwerking en vraag aan de leverancier dat zij enkel nog pdf of elektronische facturen aan jullie sturen. 

 2. Komen er toch nog papieren facturen binnen? Scan deze en zet ze om in een formaat dat geschikt is voor verdere verwerking.

 3. Controleer en valideer de automatisch ingevoerde gegevens ter bevestiging van de nauwkeurigheid.

 4. Pas eventueel benodigde correcties handmatig toe 

 5. Stuur de factuur digitaal door ter controle en goedkeuring 

 6. Betaal de facturen 

 7. Maak rapportages en analyses op basis van de gedigitaliseerde inkoopfacturen.

Integratie van invoersystemen en scantechnologie

Een succesvolle integratie van invoersystemen en scantechnologie binnen uw organisatie creëert een meer efficiënte workflow voor het verwerken van inkoopfacturen. De technologie herkent en classificeert automatisch informatie op de factuur, waarna deze zonder tussenkomst van de gebruiker direct in het wordt ingevoerd. 

 • Scantechnologie: zorgt voor een overzetting van papieren facturen naar een digitaal formaat.

 • Automatische herkenning: maakt gebruik van OCR (Optical Character Recognition) om tekst en cijfers te detecteren en converteren.

 • Integratie met boekhoudsoftware: zorgt voor een soepele invoer van factuurgegevens in de financiële administratie.

 • Workflow: vermindert de foutgevoeligheid en zorgt voor de juiste controle en goedkeuring.

De combinatie van intuïtieve software en de juiste technologie is cruciaal voor de aanpak om inkoopfacturen digitaal te verwerken. Door deze geïntegreerde aanpak kan de overgang naar een digitaal tijdperk voor uw onderneming niet alleen moeiteloos, maar ook discreet en veilig plaatsvinden.

Koppelingen met bedrijfssoftware en bankieren

Koppelingen tussen boekhoudpakketten en andere bedrijfssoftware zijn cruciaal in het streven naar grotere efficiëntie binnen het MKB. Dankzij koppelingen met bedrijfssoftware zijn gegevens makkelijker te synchroniseren en worden handmatige processen overbodig. Automatisering via deze routes verbetert de algemene prestatie van de bedrijfsvoering en faciliteert efficiënte automatische betalingen. Hieronder verkennen we de voordelen van integratie met CRM en voorraadbeheer en de invloed van efficiënte koppelingen voor automatische betalingen.


Efficiënte koppelingen voor automatische betalingen

Het belang van efficiënte automatische betalingen kan niet worden onderschat. Een koppeling tussen het boekhoudpakket en internetbankieren maakt een wereld van verschil. De dagen van handmatige overboekingen zijn voorbij; tegenwoordig worden betalingen met een klik geïnitieerd en verwerkt. Dit niet alleen bespaart tijd, maar verbetert ook de cashflow door snellere betalingsverwerking.

 • Betalingen worden direct vanuit de boekhoudsoftware aangestuurd, fouten verminderend en efficiëntie verhogend.
 • Automatische afstemming van banktransacties met facturen minimaliseert de administratieve last.
 • Direct inzicht in financiële status door real-time bankkoppelingen.

De implementatie van dergelijke koppelingen met bedrijfssoftware binnen moderne boekhoudpakketten is tegenwoordig geen wens meer, maar een verwachting. Vooruitstrevende ondernemers omarmen deze technologie om concurrentievoordeel te boeken en hun bedrijfsprocessen naar een hoger niveau te tillen.

Voldoen aan wettelijke eisen en normen

Het digitaliseren van inkoopfacturen komt met een aanzienlijke verantwoordelijkheid om te voldoen aan de wettelijke eisen facturen en compliance reguleringen. De juiste implementatie zorgt ervoor dat de administratieve processen van MKB-bedrijven niet alleen efficiënter, maar ook conform de geldende Europese regelgeving zijn.

Europese regelgeving en compliance

In de Europese Unie is het vanaf 2018 verplicht voor (semi)overheden om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Deze verplichting is onderdeel van de inspanningen om de digitale economie binnen de EU te versterken en de handel tussen lidstaten te vergemakkelijken. Hierdoor is het essentieel voor leveranciers en ontvangers binnen het MKB om technologieën en systemen in hun bedrijfsprocessen te integreren die de Europese regelgeving ondersteunen en e-facturatie mogelijk maken.

Richtlijnen voor het bewaren van facturen

Naast de verplichting tot het accepteren van e-facturen, zijn er ook strikte richtlijnen voor het bewaren van facturen. Binnen de MKB-sector is het noodzakelijk dat facturen voor een bepaalde termijn bewaard worden om aan fiscale verplichtingen te kunnen voldoen. Dit betekent dat elk gekozen boekhoudpakket in staat moet zijn om facturen correct op te slaan, toegankelijk te houden en te beveiligen tegen verlies of ongeoorloofde toegang.

Concluderend, de keuze voor een softwarepakketten die voldoen aan de compliance en wettelijke eisen is niet alleen een technische, maar vooral een strategische. Het zorgt ervoor dat MKB-bedrijven zich kunnen richten op groei en innovatie terwijl ze zeker zijn van hun positie binnen de regelgevende kaders van de Europese regelgeving en effectief kunnen omgaan met de richtlijnen voor het bewaren van facturen.

De impact van Peppol op factuurverwerking

Wanneer we spreken over de impact van Peppol op de factuurverwerking, is het essentieel om te begrijpen hoe dit netwerk de manier waarop bedrijven opereren transformeert. Peppol is niet slechts een tool; het is een gamechanger op het gebied van digitaal zakendoen. Als gestandaardiseerd platform vereenvoudigt het Peppol-netwerk de uitwisseling van elektronische documenten zoals e-facturen en e-orders, en dat op internationaal niveau. Dit zorgt voor een gestroomlijnde elektronische factuurverwerking die zowel tijd- als kostenbesparend werkt voor alle betrokken partijen.

Het gebruik van open standaarden binnen het Peppol-netwerk draagt bij aan een veilig en uniform communicatiekanaal. Bedrijven die onderdeel zijn van het Peppol-netwerk kunnen rekenen op een naadloze integratie met hun huidige boekhoudpakketten en bedrijfssoftware. Dit betekent dat elektronische factuurverwerking niet alleen sneller en foutloos verloopt, maar ook de papieren rompslomp vermindert, wat ten goede komt aan zowel de leverancier als de afnemer.

Geen wonder dus dat het Peppol-netwerk snel aan populariteit wint onder Nederlandse ondernemingen. Het vermogen om e-facturen efficiënt en betrouwbaar uit te wisselen is een ware mijlpaal op het pad van digitale transformatie. Deze beweging gaat hand in hand met de groeiende behoefte aan digitalisering en optimalisering van bedrijfsprocessen, waarmee het Peppol-netwerk effectief aan de vraag voldoet en het landschap van e-factuurverwerking vormgeeft.

FAQ

Wat is de digitalisering van inkoopfacturen?

Dit is het proces waarbij inkoopfacturen en andere gerelateerde documenten digitaal worden gemaakt en verwerkt met als doel de factuurverwerking te automatiseren, de efficiëntie te verbeteren en een papierloze administratie te bevorderen.

Welke uitdagingen bij papierwerk kunnen worden geïdentificeerd voorafgaand aan digitalisering?

De grootste uitdagingen zijn de tijdrovende handmatige invoer van gegevens, foutgevoeligheid van processen, en het moeilijk kunnen behouden van overzicht op inkomende facturen en hun betaaltermijnen.

Welke rol speelt automatisering bij het verwerken van inkoopfacturen?

Automatisering helpt bij het efficiënter maken van de factuurverwerking door repetitieve taken te verminderen, wat zorgt voor snellere doorlooptijden voor betalingen, beter inzicht in financiële gegevens en een verminderde kans op menselijke fouten.

Wat omvat een stappenplan voor elektronische factuurverwerking?

Een stappenplan omvat de voorbereiding van de digitale omgeving, zoals het kiezen en inrichten van een boekhoudpakket en het trainen van medewerkers in het gebruik ervan.

Hoe verwerk ik inkoopfacturen digitaal?

Begin met een stapsgewijze aanpak zoals het scannen en herkennen van papieren facturen, gevolgd door de integratie met invoersystemen en scantechnologie voor automatische verwerking.

Wat zijn de voordelen van koppelingen met bedrijfssoftware en bankieren?

Deze koppelingen bieden efficiënte automatisering voor het verwerken van betalingen en het synchroniseren van belangrijke bedrijfsdata, wat resulteert in een tijdsbesparing en vermindering van fouten.

Aan welke wettelijke eisen en normen moet ik voldoen bij het digitaliseren van inkoopfacturen?

Zorg ervoor dat je voldoet aan Europese regelgeving en compliance voor elektronisch factureren en de richtlijnen voor het correct en veilig bewaren van digitale facturen.

Wat is de impact van Peppol op factuurverwerking?

Peppol faciliteert de uitwisseling van elektronische documenten, zoals facturen en orders, binnen een veilig en gestandaardiseerd netwerk, wat leidt tot efficiëntere en betrouwbaardere processen voor zowel leveranciers als afnemers.

Bron links

Maaike_auteurshandtekening_blog 4cee-linkedin


Maaike
van Roomen

P2P specialist

Maaike is onze purchase to pay-goeroe, deskundig in alles wat met declaratieverwerking, contractbeheer, factuurverwerking en inkoopbeheer te maken heeft. Ze is een ster in het vertalen van ingewikkelde materie naar boeiende content.

Factuurverwerking automatiseren: Slimmer werken in je financiële administratie

Factuurverwerking automatiseren is een onmisbare stap vooruit voor elk MKB-bedrijf dat zich richt op het optimaliseren van zijn financieel beheer. In...

Read More

Digitale factuurverwerking: Trends en toekomstperspectieven voor het MKB

Eén van de opvallende ontwikkelingen binnen het MKB is de groeiende trend van facturen digitaal verwerken. Deze trend illustreert de toekomst van ...

Read More

Peppol factuur: grenzeloze factuurverwerking financieel/administratief medewerker MKB

In de wereld van hedendaags zakendoen is het van cruciaal belang om e-facturatieprocessen te stroomlijnen en te standaardiseren. Voor het mkb...

Read More